Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

XXV Kongres Viva Health Future

25 listopada 2016 dr Damian Zaborowski uczestniczył w XXV Kongresie Viva Health Fututre. Kongres był kontynuacją organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, Seminariów naukowych Zespołu Naukowo – Badawczego PGV/Politechniki Gdańskiej. Prace Zespołu PGV, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, koncentrują się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań materiałowych, produktowych i procesowych w medycynie zabiegowej. Współpraca nieustanie ewoluuje generując zupełnie nowe dziedziny i projekty badawcze. Wśród nich znajduje się między innym, Krajowy system sterowanej regeneracji tkanki kostnej (Guided Bone Regeneration – GBR), czy realizowany z Uniwersytetem w Bordeaux projekt stworzenia implantu stawu skroniowo-żuchwowego.
Podczas sesji plenarnej zaprezentowano m. in.”Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w rekonstrukcjach ortopedycznych”.