Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Wyjątkowe komórki macierzyste i regeneracyjne Cytori

Komórki macierzyste to szczególne komórki naszego organizmu posiadające zdolność różnicowania się do innych typów komórek oraz posiadające potencjalnie nieograniczoną liczbę podziałów. Wspólną ich cechą jest zdolność do samoodnawiania. Najnowsze badania wykazały, że w ludzkiej tkance tłuszczowej znajduje się bardzo dużo dorosłych komórek progenitorowych. Udowodniono, że komórki progenitorowe pochodzące z tkanki tłuszczowej wykazują „plastyczność” i są kierowane do tworzenia komórek mięśniowych, chrząstkowych, kostnych.

Mogą na bieżąco naprawiać uszkodzenia w różnych tkankach. Ale by miały optymalne warunki do działania potrzebują środowiska w którym ich możliwości mogą w pełni zostać wykorzystane. Środowiskiem tym jest tzw. frakcja SVF stromalna (macierzy) zawierająca elementy immunomodulujące, zapobiegające śmierci komórek, tworzące nowe prawidłowe naczynia krwionośne, czynniki odpowiedzialne za regenerację tkanki oraz najważniejsze – substancje parakrynowe służące do specyficznego porozumiewania się komórek w im tylko znanym języku.
Komórki mogą być pobrane z różnych źródeł – mobilizowanej krwi obwodowej , ze szpiku kostnego oraz z tkanki tłuszczowej.
Każde z tych źródeł różni się składem komórek i ich możliwościami regeneracji.

Tkanka tłuszczowa dostarcza ponad 2500 razy więcej komórek macierzystych niż szpik kostny. Zawiera ponadto frakcję stromalną SVF stanowiącą naturalne środowisko komórek biorących udział w intensywnych procesach regeneracji. Tkanka tłuszczowa jest łatwa do pozyskania, a na dodatek wielu z nas ma jej nadmiar. Można zatem połączyć względy estetyczne wynikające z lipomodelingu wraz z efektem leczniczym pozyskanych w ten sposób komórek macierzystych i regeneracyjnych. Aby jednak komórki ADRCs pozyskane z tkanki tłuszczowej były pełne swoich możliwości muszą być spełnione pewne warunki. Przy pozyskiwaniu komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej warunkiem uwolnienia tych komórek jest proces enzymatyczny. Nie wystarczy tkankę tłuszczową wypłukać i odwirować. Co więcej wirowanie tkanki uszkadza zawarte w niej komórki, w tym także komórki ADRC. Dlatego NIE MOŻNA WIROWAĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ PRZED POZYSKANIEM KOMÓREK ADRC. Nikt przecież nie wiruje wątroby przed jej przeszczepem, a tkanka tłuszczowa jest taką samą tkanką jak wszystkie inne tkanki i podlega tym samym prawom fizyki. Dlatego wypłukanie, odwirowanie i rozdrobienie tkanki tłuszczowej nie oznacza pozyskania z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych.

Żadna metoda nie dostarczy w niezbędnej ilości komórek macierzystych jeśli nie jest to proces hodowli komórek lub uwalniania enzymatycznego.
Żadna metoda nie dostarczy świeżej frakcji stromalnej SVF gdzie znajdują się komórki macierzyste i regeneracyjne, jeśli nie jest metodą enzymatyczną i jednoczasową.
Jedynie certyfikowane metody enzymatycznego uwalniania komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej dają gwarancję zawartości odpowiedniej ilości i składu komórkowego stanowiącego o sukcesie procesu regeneracji tkanek.