Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Wenecja , 8th Generration Regeneration Conference 28.09.2016

Podczas Międzynarodowej Konferencji Medycyny Regeneracyjnej „Generation Regeneration” w Wenecji, przedstawione zostały najnowsze doniesienia naukowe oraz wyniki badań w zakresie medycyny sportowej i regeneracyjnej.

Ponad 500 lekarzy z całego świata wymieniało się doświadczeniami stosowania czynników wzrostu, osocza bogatopłytkowego, komórek macierzystych i kwasu hialuronowego u swoich pacjentów cierpiących na zmiany zwyrodnieniowe stawów, entezopatie i w chirurgii kręgosłupa. Wielu prelegentów podkreślało istnienie komplemetarności synergii działania osocza bogatopłytkowego i kwasu hialuronowego. Synergia działania odbywa się na płaszczyźnie redukcji bólu, ograniczenia stanu zapalnego i regeneracji komórek. W trakcie prelekcji wielokrotnie podkreślano, że zastosowanie dwóch terapii jednocześnie wzajemnie uzupełnia się i stwarza odpowiednie środowisko. Dzięki temu uzyskuje się zadowalające efekty leczenia. Warto wiedzieć, że kwas hialuronowy poprawia właściwości płynu stawowego. Przedłuża żywotność i podnosi efektywność czynników wzrostu zawartych w PRP (osocze bogatopłytkowe). PRP reguluje mechanizm regeneracji chrząstki stawowej i zapobiega rozpadowi komórek. Na zakończeniu konferencji, wszyscy uczestnicy jednogłośnie potwierdzili, że terapie regeneracyjne stały się przyszłością każdego z nas.