Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Zamrożony bark

to  zapalenie torebki stawu barkowego, którego wynikiem jest postępujące ograniczenie ruchomości odwiedzenia, rotacji wewnętrznej oraz rotacji zewnętrznej barku.

Objawy

rozlany ból barku, który zmniejsza się z rozwojem choroby, trudności ze spaniem na chorym barku, trudności z podstawowymi czynnościami, ograniczony zakres ruchu w stawie

Leczenie zachowawcze

leki przeciwbólowe, przeciwzapalne NLPZ, blokady dostawowe, zabiegi fizykoterapeutyczne okłady parafinowe, borowinowe, ćwiczenia w basenie, jonoforeza, elektroterapia, laser, pole magnetyczne.

Proces leczenia jest długotrwały 1-2 lata,  rehabilitacja delikatna techniki PNF, mająca na celu przywrócenia zakresu ruchu w stawie.Należy pamiętać, że wszelkie próby intensywnego, gwałtownego przyspieszenia naturalnego przebiegu choroby mogą skończyć się nawrotem dolegliwości bólowych i ponownym „zamrożeniem” stawu .

Leczenie operacyjne

polega na  przecięciu torby stawowej podczas artroskopii, co powoduje uwolnienie stawu i przywraca ruch, jednak zarezerwowane jest dla przypadków gdzie leczenie zachowawcze nie przyniosło poprawy.