Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Komórki macierzyste

Co to są komórki macierzyste?

To komórki naszego organizmu posiadające zdolność różnicowania się do innych typów komórek oraz posiadające właściwości potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów. Wspólną ich cechą jest zdolność do samoodnawiania. Komórkami macierzystymi ostrzykuje się chore miejsce, które z upływem czasu odbudowują zniszczoną tkankę.

Skąd mogą być pobrane komórki macierzyste ?

Komórki macierzyste mogą być pobrane z -krwi obwodowej, ze szpiku kostnego oraz z tkanki tłuszczowej. Każde z tych źródeł różni się składem komórek i ich możliwościami regeneracji.

Czym charakteryzują się komórki macierzyste pobrane z krwi obwodowej a czym ze szpiku kostnego?

1. w krwi obwodowej zawartość komórek macierzystych jest stosunkowo niewielka, ponieważ do krwiobiegu trafiają głównie komórki dojrzałe i zróżnicowane pełniące określone funkcje. Aby zwiększyć ilość komórek macierzystych podaje się pacjentowi tzw. czynniki wzrostu GCSF lub GMCSF na kilka dni przed planowanym zabiegiem pobrania komórek. Następnie separuje się poszczególne typy komórek. Aby uzyskać większą ich liczbę można je namnażać w specjalistycznym laboratorium. Jednak nawet ten proces nie zapewnia wystarczającej ich ilości. W metodzie tej nie uzyskujemy frakcji stromalnej SVF.

2. Szpik kostny przez wiele lat uważany był za najbogatsze źródło komórek macierzystych. Jest ich wielokrotnie więcej niż we krwi obwodowej. Jednak w przeważającej większości są to komórki linii hematopoetycznej czyli przekształcające się w wyspecjalizowane komórki krwi. Przy pozyskiwaniu komórek macierzystych ze szpiku kostnego niezbędna jest separacja przy użyciu specjalistycznych urządzeń w doświadczonym laboratorium, a następnie prowadzenie hodowli i namnażania komórek w celu uzyskania odpowiedniej ich ilości. Proces ten zajmuje 7-14-21 dni.

Nie możemy zatem mówić o krótkim czasie od pobrania do podania komórek.
Z tej metody nie uzyskamy frakcji stromalnej SVF.

Co to jest frakcja stromalna SVF?

Frakcja stromalna- frakcja macierzy zawarta w tkance tłuszczowej uzyskiwana podczas pozyskiwania mieszaniny komórek ADRC w technologii Cytori zawierająca oprócz tych komórek
liczne czynniki immunomodulujące (regulujące odpowiedzią immunologiczną tkanki i organizmu), parakrynynowe (substancje służące do porozumiewania się komórek między sobą), stymulujące różnicowanie się, żywotność i działanie komórek,
angiogenne (odpowiedzialne za tworzenie prawidłowych naczyń krwionośnych) oraz antyapoptotyczne (zapobiegające śmierci prawidłowych komórek).

Co to są komórki ADRC?

Komórki ADRC- komórki regeneracyjne pozyskane z tkanki tłuszczowej (adipose derived regenerative cells)

Dlaczego komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej są najbardziej wartościowe?

Tkanka tłuszczowa dostarcza ponad 2500 razy więcej komórek macierzystych niż szpik kostny. Zawiera ponadto frakcję stromalną SVF stanowiącą naturalne środowisko komórek biorących udział w intensywnych procesach regeneracji.

Aby jednak komórki ADRCs pozyskane z tkanki tłuszczowej były pełne swoich możliwości muszą być spełnione pewne warunki. Przy pozyskiwaniu komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej warunkiem uwolnienia tych komórek jest proces enzymatyczny. Nie wystarczy tkankę wypłukać i odwirować tkanki tłuszczowej. Co więcej wirowanie uszkadza zawarte w niej komórki, w tym także komórki ADRC. Dlatego  nie można wirować tkanki tłuszczowej przed pozyskaniem komórek ADRCs. Wypłukanie, odwirowanie i rozdrobienie tkanki tłuszczowej nie oznacza pozyskania z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych.

Jak wygląda procedura?

Pierwszym etapem pozyskania komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej jest zabieg liposukcji z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

Drugim etapem jest wysoce zaawansowana, enzymatyczna obróbka pobranej tkanki tłuszczowej w specjalistycznym urządzeniu w technologii Cytori którego efektem końcowym jest unikalny komponent komórkowy.

Trzecim etapem jest autoprzeszczep uzyskanych komórek macierzystych i regeneracyjnych w chory staw.

Jakie są wskazania do zabiegu?

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Zapalenie stawów
Urazy mięśni i ścięgien
Zaburzenia zrostu
Powikłania po złamaniach kości ( stawy rzekome)
Trudno gojące się rany
Choroby autoimmunologiczne

Jakie są zalecenia pozabiegowe po zabiegu komórkami macierzystymi?

Ubranie uciskowe po zabiegu liposukcji należy nosić zgodnie z zaleceniami lekarza min. 4 tygodnie.
Zalecany drenaż limfatyczny od drugiej doby po zabiegu
Pielęgnacja okolicy pobrania tkanki tłuszczowej i miejsca podania komórek macierzystych.
W przypadku podania komórek macierzystych i regeneracyjnych w technologii Cytori dostawowo ograniczyć aktywność fizyczną na okres dwóch tygodni.

Co należy zrobić przed zabiegiem komórkami macierzystymi?

Niezbędna jest konsultacja ortopedyczna i kwalifikacja do zabiegu z aktualnym rezonansem magnetycznym. Po zakwalifikowaniu należy wykonać badania laboratoryjne zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak objętość przetworzonej tkanki tłuszczowej koreluje z zebranymi komórkami ADRC?

Na ilość pozyskanych komórek ma wpływ wiele czynników, takich jak: technika chirurgiczna, wiek pacjenta, płeć, oraz umiejscowienie pobieranej tkanki. Typowa ilość aktywnych komórek ADRC z użyciem systemu Celution 800/CRS wynosi 40.000.000 komórek na 100 ml tkanki tłuszczowej. Wyniki są uśrednionymi wynikami z danych wewnętrznych firmy Cytori; wyniki indywidualne mogą być zmienne.