Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Leczenie operacyjne haluxa metodą Scarf

Metoda Scarf

W metodzie Scarf pierwsza kość śródstopia przecinana jest podłużnie na dwie części. Następnie fragment dalszy przesuwany jest boczne względem fragmentu bliższego, który pozostaje na swoim miejscu. Jeżeli wymaga tego pierwotne zniekształcenie, możliwe jest skrócenie fragmentów. Przecięte fragmenty utrzymywane są blisko siebie na śrubach. Umożliwiają one stabilne zespolenie kości , nie trzeba ich usuwać – nie dają odczynów oraz pozwalają na leczenie bezgipsowe.
Metoda Scarf pozwala na szybsze obciążanie kończyn. Pacjent po zabiegu operacyjnym trwale odzyskuje ładny kształt palucha a przede wszystkim komfort życia bez bólu.

Rehabilitacja

Pacjent po zabiegu przez 6 tyg. nosi specjalne obuwie umożliwiające poruszanie się w trakcie gojenia rany pooperacyjnej. Następnie pacjentowi włącza się program rehabilitacyjny , który przyspiesza gojenie, zmniejsza obrzęk i umożliwia powrót do pełnej aktywności fizycznej.