Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Dr n. med. Anna Sarnowska

Dr n. med. Anna Sarnowska – neurolog i neurobiolog, absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w terapii regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych pochodzenia mezenchymalnego. Członek Rady International Association of  Neurorestoratology. Współautor 24 oryginalnych prac dotyczących biologii i zastosowania komórek macierzystych.