Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Fizjoterapeuta/Osteopata mgr Marek Sieniakowski

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunek Fizjoterapia. Obecnie jest na piątym roku Osteopatii na Flanders International College of Osteopathy (FICO) należącej do renomowanego centrum kształcenia osteopatycznego w Polsce.
Specjalizuje się w leczeniu pacjentów ortopedycznych zarówno po zabiegach operacyjnych i urazach sportowych.
„Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy oraz wieloletniej współpracy z dr. Damianem Zaborowskim” będzie odpowiedzialny za współtworzenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego w podejściu holistycznym.
Stale podnosi swoje kwalifikacje i bierze czynny udział w kursach i konferencjach w kraju i za granicą.