Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Prof dr hab.n.med. Grzegorz Małek

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1982 roku, a 10 lat później uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu rentgenodiagnostyki (z wyróżnieniem). W 1995 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Ultrasonografia Dopplerowska w rozpoznawaniu zwężeń tętnicy nerkowej”. Stypendysta Soros Foundation oraz Agency for International Developement of the Goverment of the USA w Thomas Jefferson University Hospital.

Jest zdobywcą wielu nagród m.in. za swoją pracę doktorską oraz za wdrożenie programu przeszczepiania wątroby. Autor ponad 30 publikacji oryginalnych i poglądowych, 2 tomów książki „Ultrasonografia Dopplerowska. Zastosowania kliniczne” oraz 6 rozdziałów w książkach innych autorów.

W latach 1984–2003 pracował w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej. Od marca 2003 roku jest adiunktem w Zakładzie Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalizuje się w ultrasonografii naczyniowej: diagnostyce zakrzepicy żylnej, diagnostyce żylaków, badaniu tętnic szyjnych i kręgowych z oceną kompleksu intima-media, badania tętniaków aorty i tętnic kończyn dolnych, badania tętnic nerkowych i trzewnych oraz węzłów chłonnych.