Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Choroba de Quervaina

Entezopatia jej istotą jest zapalenie i obrzęk pochewki  ścięgien mięśnia odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka na wysokości wyrostka rylcowatego kości promieniowej.  Przyczyną zapalenia są nakładające się na siebie przeciążenia, mikrourazy, w wyniku wykonywania czynności zawodowych lub sportu, które wymagają mocnego chwytu połączonego z  odwiedzeniem. Zespół ten jest często wynikiem urazu ścięgna wskutek wykonywania powtarzających  się ruchów kręcenia.Częściej chorują kobiety. Mechanizm urazu opiera się ma konflikcie ścięgien pochewki ścięgnistej wobec otaczających ich tkanek. Częste drażnienie pochewki prowadzi do przekrwienia, wysięku, obrzęku zapalania w konsekwencji do zwłóknienia, które powoduje zwężenie jej światła.

Występuje u osób wykonujących powtarzające się czynności takie jak potrząsanie ręką, ruchy wkręcania lub wymagające zginania w nadgarstku, powielanie czynności wymagających nadmiernego wysiłku kciuka

Narażone osoby matki noszące dzieci, robotnicy używający  często szpachelki i  pędzli,

Objawy

ból promieniujący w kierunku kciuka i przedramienia,  obrzęk  i ból w bocznej okolicy nadgarstka, ból nasilający się podczas ruchów kciuka,  ból w okolicy wyrostka rylcowatego kośći promieniowej, głównie przy ruchach prostowania i odwodzenia kciuka, tkliwość okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej, ból pojawia się podczas wyprostu kciuka z oporem, przyłożonym w okolicy stawu śródręczno-paliczkowym.

Chorzy mają problem z podstawowymi czynnościami takimi jak   utrzymanie filiżanki, kręcenie śrubokrętem.

Postępowanie

Choroba może występować samoistnie lub współtowarzyszyć  z innymi. np. zespół cieśni nadgarstka, niestabilność nadgarstka, łokieć tenisisty.

Celem leczenia jest zatrzymanie procesów zapalnych aby nie doprowadzić do zrastania się tkanek i nawrotów zapalenia pochewek ścięgien. badanie usg

Leczenie zachowawcze

Pacjenci z dolegliwościami występującymi do 6 miesięcy rokują bardzo dobrze do ustąpienia choroby

unieruchomienie  kciuka w odwiedzeniu z uwolnieniem stawu między paliczkowego dobrym rozwiązaniem jest szyna unieruchamiająca nadgarstek i kciuk, unieruchomienie 3-4 tygodnie

elastyczne unieruchomienie po opanowaniu stanu ostrego dla osób, które muszą pracować

zastrzyki ze sterydów do pochewki maziowej pierwszego przedziału grzbietowego nadgarstka w przypadku świeżych stanów zapalnych, stosowanie środków przeciwzapalnych,

terapia ciepłem i elektroterapia,  zabiegi fizykoterapii( jonoforeza, laseroterapia, ultradźwięki, )  w stanach ostrych okłady z lodu wyrostka rylcowatego kości promieniowej, w stanach przewlekłych okłady cieplne,  bezbolesne ćwiczenia czynne nadgarstka i kciuka.

Leczenie operacyjne

stosowane w zaawansowanych zmianach polegające na nacięciu pochewki, co daje całkowite wyleczenie

Nieleczone zapalenie pochewki ścięgna może w późniejszym czasie doprowadzić do zwłóknienia i ograniczenia zginania kciuka. Warto wykluczyć inne choroby np.  zapalenie pierwszego stawu śródręcza, dnę moczanową, ból ręki wywołany parastezjami, które mogą imitować lub występować razem z  chorobą de Quervaina.