Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Palec strzelający

Patologiczne pogrubienie pochewki ścięgien zginaczy i lub obrzęk ścięgien powodując ból i odgłos trzaskania gdy guzek przechodzi przez pochewkę.

Zapalenie i obrzęk ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców wskutek ucisku wywołanego głową kości śródręcza. Wywołany jest powtarzającymi się mikrourazami na wskutek powtarzanego ściskania ręki. Najczęściej dotyczy  kciuka, palca serdecznego i środkowego. Może rozwijać się w jednym lub kilku palcach.

Objawy

Ból ma charakter stały i nasila się z wykonywaniem czynności związanych z funkcją chwytną ręki,  wyczuwalne małe guzki, „blokowanie” się palca w pozycji zgięcia często wymagającego biernego ruchu wyprostu.

Sztywność podczas zginania palców,  obrzęk , tkliwość, zgrzytanie między palcami podczas ruchów zginania i prostowania, ograniczenie ruchomości.

Postępowanie

Badanie kliniczne, zdjęcie rtg, należy wykluczyć i lub  potwierdzić współistniejące choroby takie jak zapalenie stawów, dna moczanową stawów.

Leczenie zachowawcze

Połączenie działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego NLPZ, z fizjoterapią,

może być pomocne unieruchamianie ręki za pomocą szyny w nocy w celu ochrony palców

iniekcje steroidów do pochewki ścięgna.

Leczenie operacyjne

Polega na przecięciu więzadła A1, znajdującego się na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego mimo ,że pacjent zwykle wskazuje dyskomfort polegający na strzelaniu, blokowaniu i bólu obwodowo od miejsca chorobowego.