Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

palec butonierkowaty

uszkodzenie rozścięgna prostownika palca ręki, może dotyczyć palców od II do V. doprowadza do zniekształcenia palca. Palec ugina się w stawie międzypaliczkowym bliższym około 15stopni natomiast w stawie międzypaliczkowym dalszym dochodzi do przeprostu kilku stopniowego.

Palec butonierkowaty pourazowy najczęściej po zwichnięciu stawu międzypaliczkowego bliższego dochodzi do rozerwania pasma środkowego rozcięgna i nie ma możłiwości czynnego pełnego wyprostu w stawie międzypaliczkowym bliższym.

objawy:

ból i obrzęk zaraz po urazie trwający kilka tygodni. po odobrzęczeniu palec przybiera kształt butonierkowaty jak w opisie powyżej.

leczenie:

można podjąć próbę leczenia zachowawczego polega to na unieruchmieniu palca w specjalnej szycie na wiele tygodni. o Wiele bardziej skuteczne jest leczenie operacyjne. daje możliwość szybszego wygojenia

Cofnij