Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Polityka prywatności

 

 1. Właścicielem Portalu jest Lekarska Praktyka Specjalistyczna Damian Zaborowski NIP 8442039090 REGON 200377359.
 2. Właściciel Portalu jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika Portalu w formularzu.
 3. Użytkownikiem Portalu jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu lub podaje w formularzu kontaktowym dane osobowe.
 4. Ambasadorem Portalu jest osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na udostepnienie na Portalu swojego wizerunku.
 5. odmladzaniestawow.pl zwane dalej Portalem realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Portalu oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
 6. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 7. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
 8. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl;
 9. Poprzez gromadzenie danych o oglądanych przez Użytkownika treściach w ramach Portalu;
 10. Poprzez gromadzenie danych o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.
 11. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika Portalu.
 12. Użytkownik Portalu, podając dane osobowe na stronach Portalu, oświadcza, że:
 13. a) są one zgodne z prawdą,
 14. b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Właściciela Portalu w celu umożliwienia kontaktu handlowego z Użytkownikiem Portalu.
 15. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i usuwania. Prawo to powinno być realizowane bezpośrednio przez strony www Portalu lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres: kontakt@odmladzaniestawow.pl
 16. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zapisywania informacji o parametrach połączenia Użytkownika Portalu (oznaczenie czasu, adres IP).
 17. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór „potencjalnych Klientów”, zarejestrowany przez Właściciela Portalu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 18. Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo oraz niniejszą Politykę Prywatności, Właściciel Portalu nie udostępnia danych osobowych Użytkownika Portalu osobom trzecim, chyba że Użytkownik Portalu wyrazi na to zgodę.
 19. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom na podstawie zawartej umowy. Jednocześnie Właściciel Portalu zapewni, iż dochowa starań, aby bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych było zagwarantowane na najwyższym poziomie, jaki obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.
 20. Właściciel Portalu nie odpowiada za działania Użytkownika Portalu polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
 21. Właściciel Portalu nie odpowiada za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym, jeżeli takie udostępnienie nie nastąpiło z winy Właściciela Portalu lub nastąpiło zgodnie z niniejszym regulaminem albo na podstawie przepisów prawa.
 22. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione przez Użytkownika Portalu, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników Portalu.
 23. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych przez Użytkownika Portalu, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich zamieszczonych w ramach dostępnych Jednostek Treści informacji.
 24. Właściciel Portalu będący Administratorem Portalu nie używa informacji Osobistych Użytkowników Portalu do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych, jeżeli Użytkownik Portalu nie wyrazi na to zgody.
 25. Wszystkie informacje oraz materiały udostępnione przez Użytkownika Portalu, mogą zostać ponownie rozesłane przez Internet i inne kanały, mogą być oglądane przez innych Użytkowników Portalu oraz mogą stać się powszechnie dostępne w sposób wybrany przez Administratora.
 26. Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych zapisów polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą opublikowane na stronie http://odmladzaniestawow.pl/polityka-prywatnosci/informacje-o-plikach-cookies/, w widoczny dla Użytkownika Portalu sposób. Prawa Użytkownika Portalu wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika Portalu.