Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Staw biodrowy i okolice

  • biodro trzaskające
  • zapalenie kaletki maziowej krętarza
  • bolesność spojenia łonowego
  • przewlekłe zmęczeniowe złamanie szyjki kości udowej
  • Zespół mięśnia gruszkowatgo
  • Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
  • entezopatie mięśni pośladkowych
  • konflikt  obrąbka stawu biodrowego