Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Zespół rowka nerwu łokciowego

Neuropatia uciskowa.  Nerw łokciowy jest podatny na ucisk na wysokości łokcia. Przyczynami ucisku nerwu łokciowego może być bezpośredni uraz, wykonywanie powtarzanych ruchów w stawie łokciowym, pasmo rozcięgna przebiegające od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do do przyśrodkowej granicy wyrostka łokciowego, zaburzenia osi kończyny po uszkodzeniach kłykcia kości ramiennej, zmiany zwyrodnieniowe, koślawość łokcia, podwichnięcie nerwu łokciowego.

Objawy

Tkliwość bóle,  drętwienia, parestezje przedramienia, które mogą promieniować do nadgarstka,  do palca małego i serdecznego, mogą się pojawić  problemy ze snem.

Trudności w wykonywaniu czynności precyzyjnych ręki, zaburzenia czucia na opuszce palca małego i 1/2 serdecznego.

Problemy z przywodzeniem i odwodzeniem palców /utrzymujące się odwiedzenie palca małego spowodowane osłabieniem mięśni wewnętrznych ręki i kłębika.

Postępowanie

Wykluczyć inne jednostki np.  randikulopatię, zaburzenia splotu ramiennego, zespół podwójnego ucisku,  zespół kanału Guyon’a. Badanie rtg, usg  MRI.

Leczenie zachowawcze

Ograniczenie ruchów zginania w stawie łokciowym powyżej 30 stopni, unieruchomienie w nocy ręki opaską , tak aby zapobiegać gwałtownym ruchom zgięcia w stawie łokciowym.

Leczenie operacyjne

Włącza się jeśli objawy trwają powyżej 3 miesięcy, występuje zaburzenia czucia i ruchu. Polega na powiększeniu kanału dzięki temu zwiększamy przestrzeń dla nerwu łokciowego w okolicy rowka nerwu łokciowego kości łokciowej.