Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

uszkodzenia więzadła pobocznego łokciowego kciuka w stawie śródręczo-paliczkowym zwane również „kciukiem narciarza”

Więzadło poboczne łokciowe stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka jest istotnym stabilizatorem kciuka.

Mechanizm

ostry uraz lub przeciążanie najczęściej u narciarzy do urazu dochodzi przez forsowne odwiedzenie kciuka trzymanym w ręku kijkiem uderzonym o podłoże. Uszkodzenie prowadzi do niestabilności stawu i ograniczenia funkcji kciuka, zmniejsza się siła chwytu i zmniejszony jest ruch przecistawstawiania kciuka.

objawy

ból, obrzęk po stronie łokciowej stawu nadgarstkowo-śródręcznego  kciuka w fazie ostrej

w fazie przewlekłej ból i osłabienie funkcji kciuka

Leczenie:

leczenie zachowawcze polegające na unieruchomieniu w stabilizatorze na okres 3-4 tyg. W przypadku uzyskania wygojenia więzadła czyli uzyskania klinicznej (podczas badania ortopedycznego) stabilności stawu, rozpoczyna się rehabilitację. W przypadku braku stabilności wykonuje się operację zeszycia i rekonsturkcji więzadła. po operacji 3 tygodnie unieruchomienia w stabilizatorze i rehabilitacja. Skuteczne w doleczaniu stosowanie osocza bogatopłytkowego.

Cofnij