Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego

Jest to jedno z najczęstszych obrażeń w obrębie barku. Dotyczy głownie młodych i aktywnych zawodowo i sportowo ludzi.

Mechanizm

Do urazu dochodzi podczas upadku bezpośrednio na bark lub na wyprostowaną i odwiedzioną kończynę. Uszkodzenie polega na rozerwaniu więzadeł łączących obojczyk łopatką w wyniku czego obojczyk od strony barku unosi się pociągany przez mięśnie. W zależności od stopnia uszkodzenia więzadeł dochodzi do różnego stopnia uszkodzeń. najlżejsze uszkodzenia bardzo dobrze goją się leczone zachowawczo. pozostałe stopnie uszkodzeń objawiających się niestabilnością połączenia obojczyka z wyrostkiem barkowym łopatki należy leczyć operacyjnie im szybciej tym lepiej.

Objawy

uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego to ból , ograniczenie ruchomości stawu ramiennego i zniekształcenie okolicy połączenia obojczyka z wyrostkiem barkowym łopatki w postaci bolesnego zgrubienia.

Leczenie operacyjne polega na wprowadzeniu obojczyka na swoje miejsce i ustabilizowaniu w tej pozycji obojczyka z zastosowaniem różnych implantów. Dobór zależy od umiejętności i znajomości technik operacyjnych przez ortopedę. Skuteczne jest doleczanie z zastosowaniem osocza

bogatopłytkowego.

Rehabilitacja polega na zastosowaniu terapii manualnej  stawu  ramiennego i ćwiczeniach celem uzyskania pełnej funkcji stawu barkowego. Skuteczne jest wspomaganie fizykoterapią (np. laser , krioterapia) zwłaszcza we wczesnym okresie po urazie.

Cofnij