Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Łokieć

  • zespolenie złamań dalszego końca kości ramiennej
  • zespolenie złamań bliższego końca kości łokciowej
  • zespolenie złamań bliższego końca kości promieniowej
  • leczenie operacyjne łokcia tenisisty
  • zespół ciasnoty rowka łokciowego
  • zeszycie dalszego przyczepu bicepsa do guzowatości kości promieniowej