Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

złamanie bokserskie

dochodzi najczęściej do złamania w wyniku niepoprawnego uderzenia pięścią kiedy cała siła przenosi się przez V promień ręki. dochodzi do złamania podgłowowego V kości śródstopia bardzo rzadko bez przemieszczenia. i nie chodzi tu o siłę uderzenia działanie zginaczy doprowadzających do przemieszczenia odłamu dalszego w kierunku dłoniowym.

objawy

obrzęk ból i zniekształcenie ręki najczęśćiej objawiające się zniknięciem tzw kostki przy zaciściętej pięśći.

Leczenie zachowawcze przy niedużych przemieszczeniach i braku rotacji odłamu jak najbardziej skuteczne. leczenia operacyjne daje możłiwość odtworzenia kształtu anatomicznego kości śródręcza i stworzenie warunków do prawidłowego wygojenia i odzyskania funkcji.

Cofnij