Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Złamanie obojczyka

Złamanie obojczyka stanowią ok 50 % wszystkich złamań w obrębie obręczy barkowej. 5-10% całego ciała. W zdecydowanej większości dotyczą młodych aktywnych ludzi. Do złamania obojczyka dochodzi w następstwie urazu o dużej lub średniej sile. np. upadki z rowera,  deskorolki, urazy sportowe, wypadki komunikacyjne i motocyklowe.

Mechanizm uszkodzenia

Złamanie obojczyka najczęściej występuje w jego środkowej części może być proste z przemieszczeniem lub bez, skośne i wieloodłamowe. Do złamania może dojść również w części przymostkowej i okolicy końca barkowego obojczyka ale zdecydowanie rzadziej. Ważną informacją są możliwe powikłania do jakich może dojść podczas złamania obojczyka z przemieszczeniem dotyczy to głównie pacjentów którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym i motocyklowym. Są to uszkodzenia splotu ramiennego i tętnicy podobojczykowej. Niezwykle groźne w skutkach dla poszkodowanego pacjenta.

Objawy

Zniekształcenie okolicy złamanego obojczyka, krwiak, ból, ograniczenie ruchomości stawu ramiennego po stronie złamanej,  może być wyczuwalne ruchomość odłamów kostnych pod skórą a w niektórych przypadkach odłam kostny obojczyka napina skórę czasem doprowadza do jej przebicia.

Postępowanie

Do tej pory najczęstszym sposobem leczenia obojczyka było leczenie zachowawcze, unieruchomienie kończyny w temblaku, w opatrunku gipsowym typu ósemka czy desolt. prawie zawsze udaje się uzyskać zrost ale zrośnięty obojczyk nie wyglądał juz jak wcześniej potrafił być skrócony, zakrzywiony co miało przełożenie nie tylko na estetykę pacjenta ale problemy stawu ramiennego i kręgosłupa pojawiające się po kilku latach od złamania. Z mojego doświadczenia klinicznego najskuteczniejszym leczeniem złamań przemieszczonych niezależnie od stopnia przemieszczenia jest otwarta stabilizacja płytą i śrubami. Po takim leczeniu zostaje blizna nad obojczykiem ale dzięki odtworzeniu anatomicznego kształtu obojczyka stwarzamy warunki do szybkiej rehabilitacji i powrotu funkcji kończyny i ograniczamy ryzyko późnych powikłań związanych z problemami kręgosłupa szyjno-piersiowego i barku. W przypadku braków zrostu które mogą się zdarzyć u kilki procent pacjentów zwłaszcza u tych gdzie działała duża siła- wypadki komunikacyjne skuteczne są terapie osoczem bogatopłytkowego lub komórkami macierzystymi celem uzyskania zrostu kostnego. Rehabilitacja zależy od ograniczenia funkcji stawu ramiennego i polega na terapii manualnej celem przywrócenia pełnego zakresu ruchomości stawu ramiennego.

Cofnij