Skuteczna regeneracja stawów za pomocą terapii regeneracyjnych i zabiegów operacyjnych

Uproszczony schemat
urazów i schorzeń ortopedycznych

RZUTOWANIE BÓLU

Poniżej znajdziesz uproszczony schemat lokalizacji bólu i możliwości jego rzutowania w zależności od jednostki chorobowej. Pamiętaj jednak, że nie zastąpi on specjalistycznej konsultacji i badania klinicznego.

Ból kręgosłupa

Zlokalizuj ból

Ból kończyny dolnej

Zlokalizuj ból

Ból kończyny górnej

Zlokalizuj ból